Home » Tak Berkategori » SEMINAR DAN DISKUSI ILMIAH : Prodi S2 PAI PPs UIN RIL dengan University Kebangsaan Malaysia & Institut Kajian Etnik

SEMINAR DAN DISKUSI ILMIAH : Prodi S2 PAI PPs UIN RIL dengan University Kebangsaan Malaysia & Institut Kajian Etnik


Prodi S2 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) melaksanakan studi lapangan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan di Fakulti Pendidikan dan Institut Kajian Etnik (KITA) acara ini dilaksanakan sejak 24 – 27 Juli 2023, kegiatannya berupa diskusi ilmiah, penelitian & penulisan karya ilmiah serta sharing dan kerjasama dalam rangka penguatan kompetensi jurusan S2 pendidikan Agama Islam.

Direktur Pascasarjana UIN RIL Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si, Ketua Prodi S2 PAI Dr. Drs. Imam Syafei’i, M.Ag beserta sekretaris Prodi Meisuri, S.Pd. M.Pd, Hadir mendampingi mahasiswa S2 PAI angkatan 2022.

” Kajian macam ini adalah manifestasi konkrit semangat kerjasama antar kolej pendidikan dan saling belajar antara negara. dengan perkongsian ilmu dan pengalaman, kita dapat memperkaya dan meningkatkan kualiti pendidikan di negara masing-masing “, ujar Timbalan Dekan Pendidikan Dr. Khairul Azhar Jamaluddin dalam sambutannya di di ruang Gerak Minda 6 bersama jajaran pejabat setempat diantaranya Dr. Hafizhah Zulkifli, dan Prof. Dr. Moh.Isa bin Hamzah.

Direktur PPs UIN RIL menyampaikan terimakasih atas sambutan ramah dari Universiti Kebangsaan Malaysia, seraya memperkenalkan sekilas profil PPs UIN RIL, yang sampai saat ini telah melahirkan 290 doktor, juga UIN Raden Intan berada di posisi 8 se Indonesia dalam UI Green Metric dan no.1 Se PTKIN, juga rangking 9 di jajaran kampus top di Indonesia versi webometrics. ” namun dibalik semua pencapaian itu dalam rangka penguatan kompetensi khususnya penelitian , publikasi karya ilmiah terindeks dalam jurnal internasional kami perlu kolaborasi kerjasama dengan sejumlah kolej yang ada di Malaysia terkhusus Menjalin kerjasama dengan UKM” , kata prof ruslan seraya berharap dari kerjasama ini akan ada follow up dalam bentuk publikasi ilmiah, pertukaran dosen dan mahasiswa.

Rangkaian kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan Seminar dan diskusi ilmiah di Institut Kajian Etnik (KITA) bersama Prof. Dr Sufyan B Hussin (Principal Research Fellow UKM), Mahasiswa Prodi S2 PAI menghadiri seminar presentasi proposal tesis 3 orang mahasiswa KITA Malaysia, yaitu Siti Alfiah, Regilita Rama Danti dan Rahma Zakia Al Erza yang diisi juga dengan diskusi dan tanya jawab.

Dr. Drs. Imam Syafei’i, M.Ag ketua prodi S2 PAI dalam laporannya menyatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi dan saling belajar antarbangsa. dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, kita akan dapat memperkaya dan meningkatkan kualitas pendidikan di negara masing-masing, langkah awalnya akan di follow up dalam ujian tesis tertutup atau terbuka di kampus pps uin ril. (njb)